About HKGISA‎ > ‎

Executive Committee

Hon. Advisor to Executive Committee:

President:

Vice President:

Hon. Secretary:

Hon. Treasurer:

Immediate Past President:

Ex-Co Members:Mr. Chan Hak

Dr. Li Weifeng

Dr. Liu Xingjian 

Dr. Li Jianfeng

Dr. Geoffrey Shea

Ms. Winnie Shiu

Dr. Kenneth Tang
Dr. Matthew Pang
Mr. Paul Tsui
Dr. Guibo Sun
Ms. Tian Law (Student Representative)
Mr. Justin Lam (Student Representative)
Ms. Sammie Ng 
(Student Representative)
Ms. Nicole Tai (Student Representative)